Добре дошли в онлайн платформа www.abp.bg !

Ние предлагаме:

- Голямо разнообразие от продукти с доставка до Вас;

- Издателски услуги обхващащи целия процес по издаване, разпространение, маркетинг и реклама на книги;

- Възможност всеки издател или краен потребител да продава своите книги чрез нашата платформа.

Официална Facebook страница:  https://www.facebook.com/www.abp.bg

Марката ABP и www.abp.bg  е собственост на Атеа Букс ЕООД.

Седалище: гр. София, бул. Дондуков No.18; ЕИК: 200103632

За контакт: GSM: 0884 08 51 54 или 0882 477 457, 02 / 423 51 54