Издателски услуги

Публикации

Редакция и корекция на книги

Всеки творец, гледа на своето произведение, като на своя рожба. Стреми се да то да бъде идеално, съвършено, но за да се избегнат пропуски, граматически, фактологически,  стилови или смислени грешки и да се постигне най-доброто, е необходим страничен, безпристрастен и задълбочен преглед на  творбата.

Предпечат на книги

Предпечатната подготовка на книга е процесът, който предшества отпечатването на книгата и включва всички стъпки и дейности, необходими за подготовката на текста и цялостната визия на книгата. Този етап е от съществено значение, защото осигурява качествен и готов за печат материал.

Превод на книги

Ако книгата, която желаете да издадете е от чуждестранен автор, нейния превод е първата важна стъпка в предстоящото издаване на книгата.  Ние ще извършим професионален превод от чужди автори и ще ви помогнем  да ги издадете  на български език. 

Маркетинг и реклама на книга

Маркетингът и рекламата на книги са важни аспекти от процеса на продажба и популяризиране на една новоиздадена книга. Ние ще подберем  набор от стратегии и техники, чрез които  да привлечем  внимание, интерес и убеждаване на потенциални читатели да закупят книгата.

Печат на книги

Как да публикувате книгата си бързо?  Много ли е трудно да се издаде една книга, колко ли струва, какъв тираж трябва да бъде книгата, къде да я разпространяваме?!

Трейлъри на нови книги

Ние ще създадем кратък видеоклип на вашата книга, който да представя сюжета, настроението и ключовите елементи е нея. Трейлърът  ще пресъздаде сцени, образи и диалози, които въздействат емоционално и вълнуват потенциалните читатели.

Разпространение на книги

Изпълняваме цялостно разпространение на вашата отпечатана книга в над 300 физически обекта в България при условия на консигнация. Отчети в точни срокове описани в договор между Вас и нас като разпространители.