ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И КЛИЕНТА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.ABP.BG 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът се задължава:

-  да достави в срок от 3 работни дни заявената за покупка стока;

-  да полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

2. Доставчикът има право:

-  да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

-  да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

-  при зареждане на уебстраницата www.abp.bg, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента.

- Да върне в 14 дневен срок продукта, който е закупил{ по силата на член 55(ал.1) според закона за ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ }.

Закупеният продукт от Клиента може да бъде върнат в рамките на 14 работни дни от датата на закупуване, като разходите за връщането - услуги, транспортни разходи и такса за наложения платеж са за сметка на Клиента.

Ако върнатият продукт получен от Доставчика е в отличен търговски вид /няма никакви механични повреди, няма износване, не е залят с каквато и да е течност, няма скъсване или огъване, няма омазване или изцапване по външната и вътрешната му част (корица, тяло), да е с оригинална ненарушена опаковка, да е придружен от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи / , на Клиента му се възстановява цялата сума, която е заплатил като се поемат единствено разходите по изпращането и.

Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента да се възстанови на посочена от него сметка в 30 дневен срок от датата на връщане на стоката.

3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

4. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

5. Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки.

6. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.abp.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1.Клиентът се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока в срок до 5 работни дни след подаване на поръчката си.

- да заплати разходите по доставката;

- да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си;

- с оглед сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

- при ползване на уебсайта www.abp.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

3. Клиентът има право на:

- достъп в режим онлайн до www.abp.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

- Да върне в 14 дневен срок продукта, който е закупил{ по силата на член 55(ал.1) според закона за ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ }.

Закупеният продукт от Клиента може да бъде върнат в рамките на 14 работни дни от датата на закупуване, като разходите за връщането - услуги, транспортни разходи и такса за наложения платеж са за сметка на Клиента.

Ако върнатият продукт получен от Доставчика е в отличен търговски вид /няма никакви механични повреди, няма износване, не е залят с каквато и да е течност, няма скъсване или огъване, няма омазване или изцапване по външната и вътрешната му част (корица, тяло), да е с оригинална ненарушена опаковка, да е придружен от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи / , на Клиента му се възстановява цялата сума, която е заплатил като се поемат единствено разходите по изпращането и.

Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента да се възстанови на посочена от него сметка в 30 дневен срок от датата на връщане на стоката.

 

4. С приемането на настоящите условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

5. Клиентът се задължава при ползване на www.abp.bg:

- да спазва българското законодателство, настоящите условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.abp.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

 

Ако желаете допълнителна информация не се притеснявайте да ни потърсите на тел: 0884 08 51 54!

© Copyright 2022 ABP.BG