Редакция и корекция на книги

Всеки творец, гледа на своето произведение, като на своя рожба. Стреми се да то да бъде идеално, съвършено, но за да се избегнат пропуски, граматически, фактологически,  стилови или смислени грешки и да се постигне най-доброто, е необходим страничен, безпристрастен и задълбочен преглед на  творбата.

Скорошни публикации

Редактиране и коригиране на книга

person Публикувано от: Женя Драганова list В: Редакция и корекция на книги На: comment Коментар: 0
Всеки творец, гледа на произведението си, като на своя рожба. Стреми се да то да бъде идеално, съвършено, но за да се избегнат пропуски, граматически,...

Прочети повече

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември